• تلفن:  76247073
  • ایمیل: info@farabi-sch.ir
  • ساعات کاری: 08:00-14:00


پ….

محسن صحراگرد

رزومه تحصیلی

مدرک تحصیلی لیسانس حقوق

رزومه کاری

دبیر رسمی وزارت آموزش و پرورش

سنوات خدمت 14 سال

مدرس دوره های ضمن خدمت ICDI فرهنگیان

مدرس دوره های ضمن خدمت آسیب شناسی و پیشگیری از وقوع جرم

مدرس دوره های مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدرس و ناظر بنیاد بین المللی ICDI

رزومه اجرایی

مدیر مدارس دوره متوسطه دوم

معاون اجرایی هنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش

مدیر مدارس دوره متوسطه اول

معاون آموزشی متوسطه دوره دوم

معاون اجرایی دبیرستان دوره دوم

رزمه فرهنگی-ورزشی

داور رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مربی درجه D فوتبال

مربی درجه C فوتسال