اهداف آموزشی دبیرستان فارابی در سال تحصیلی 1401-1402

دبیرستان فارابی

دبیرستان دانشمند در سال تحصیلی 1401-1402 به دنبال تحقق اهداف زیر می باشد. 

  1. برگزاری آزمون های ماهیانه به صورت تستی در تمامی دروس (شبیه کانون) در یک دفترچه، توسط خود دبیرستان و ارائه کارنامه ارزشیابی هر ماه به خانواده ها و مشاوره تحصیلی به دانش آموزان طبق کارنامه، در هر آزمون دو دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی به هر دانش آموز داده خواهد. سعی خواهد شد با یک سوم هزینه کانون و کمترین هزینه برگزار شود. اولین آزمون در شهریور ماه و قبل از شروع سال تحصیلی از ذروس سال قبل خواهد بود. و آزمون های بعدی طبق ظرح درس اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش و اعلامی از قبل خواهد بود. این آزمون ها باعث رشد کیفیت آموزش در دبیرستان خواهد شد. 

2. رصد وضعیت آموزشی دانش آموزان با استفاده از آزمون های ماهیانه تستی

3. ایجاد انگیزه در دانش آموزان و ایجاد رقابت 

4. برگزاری آزمون های درسی میانترم

5. حرکت به سمت هوشمند سازی دبیرستان دانشمند

6.  بهره‌گيري از روش‌هاي تدريس فعال مبتني بر اصل يادگيري.

7. توسعه‏‌ی مهارت‌های چگونگی انجام کاوش و اکتشاف، تحقیق و بررسی، کار مشترک و گروهی 

8.  استفاده از دبيران مجرب و توانمند

9.  برگزاري کلاسهاي آموزشي المپياد و تقویتی

10. تاسیس کتابخانه و آزمایشکاه جهت استفاده دانش آموزان

11. تنظیم برنامه ارزشیابی از فعالیت های درسی دانش آموزان

12. تدوین تقویم آموزشی قبل از شروع سال تحصیلی و ارائه آن به اولیاء محترم جهت آگاهی از برنامه های سالیانه

13. ارتقاء کیفیت آموزش و از بین بردن افت تحصیلی ایجاد شده دانش آموزان در دوران کرونا

14. تاسیس انجمن های علمی (ریاضی، علوم، ادبیات، نجوم و …) و مشارکت دانش آموزان در مدیریت انجمن ها

15. افزایش مهارتهای آینده پژوهی، ایده پردازی و کار آفرینی

16. آموزش دروس ، فراتر از کتب درسي در نظر گرفتن ساعات اضافه بر تدريس رسمي در دروس تخصصي

17.  ارائه مجموعه تمرينات اختصاصي به عنوان تمرينات تکميلي و فراتر از سطح کتابهاي درسي

معاونت آموزشی

دبیرستان فارابی

وحید نوروزی

مشاهده سایت شخصی