• تلفن:  76247073
  • ایمیل: info@farabi-sch.ir
  • ساعات کاری: 08:00-14:00


معرفی دبیران

در حال به روز رسانی

محسن صحراگرد

مدیر

مشاهده روزمه

وحید نوروزی

معاون اجرائئ و فناوری اطلاعات

دبیر ریاضی

مشاهده رزومه

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی