بعد از تکمیل و ارسال فرم مربوط به پیش ثبت‌نام ، منتظر دریافت پیامک جهت ثبت نام حضوری باشید.